Domů  ❯  Krystaly  ❯  Podle kamenů  ❯  Dumortierit

   Dumortierit (Dumortierite)
           
           
Složení: Al7BO3(SiO4)3O3 
Výskyt: Rakousko, Brazíle, Kanada, Francie, Itálie, Madagaskar, Namibie, Norsko, Peru
Tvrdost: 7 - 8½
Barvy: modrá, fialová, zelenomodrá, červená
Kryst.soustava:   
kosočtverečná (ortorombická)
             
Dumortierit: vás činí přístupnějšími v kontaktu s andělskými nebo duchovními vůdci. Duchovně zobrazuje vaše typické věčné já, spojené s vrozenou moudrostí. Pokud je umístěný za uchem, otevírá jasnoslyšnost; ještě více vzadu na čakře minulého života nebo na soma čakře aktivuje vzpomínky z předchozích životů. Bere vás na začátek vaší cesty duše, abyste mohli prozkoumat dohody a ujednání uzavřené před dávnými časy, a pomáhá je znovu projednat, pokud jsou nadále nepoužitelná. Na soma čakře tento kámen přetrhává neužitečná pouta a usnadňuje zrušení slibů. Tím, že rozpozná a odstraňuje příznaky choroby z minulého života, těžké okolnosti nebo vztahy ze současnosti, upozorňuje na vzorce, které tvoří základy závislostí a nutkání, čímž přeprogramovává buněčnou paměť. Odstraňuje karmický koloběh spoluzávislosti a pomáhá opatrovníkům pochopit, že pro závislého ani pro nikoho jiného nemohou udělat nic, ani jeho navyklé chování kontrolovat.
 
Dumortierit ulehčuje stát sebejistě na vlastních stanoviscích a přizpůsobit se realitě, dodává trpělivost nebo odvahu a aktivuje váš pud sebezáchovy vštípením neochvějné sebejistoty. Zklidňuje podrážděnost, podporuje objektivitu a zpřístupňuje pozitivní sebelásku. Tento kámen vám pomáhá zůstat v srdci mladý s konstruktivním přístupem k životu. Hodí se pro lidi, kteří se denně potýkají s krizemi a traumaty. Přináší klid a úlevu. Jste-li zmatení nebo rozrušení, pomáhá vám převzít kontrolu nad životem a překonat zděšení, nesmělost, stres, fobie, nespavost, paniku, obavy, depresi nebo svéhlavost.
 
Z duševního hlediska podporuje schopnost jasně uvažovat a sebedisciplínu a zlepšuje organizační schopnosti, lingvistické dovednosti a smysl pro komunikaci s jinými kulturami; usnadňuje výkonné archivování.
 
V pocitové sféře tento kámen stabilizuje vztahy plné úskalí a přitahuje důvěrného přítele - ačkoli v průběhu procesu učení vás mohou čekat těžké lekce. Umožňuje vidět hodnotu každé lidské bytosti a důvodypro vzájemné působení. Ukazuje, proč jste si zvolili učení s obtížemi a vývami a podporuje vděk vůči ostatním za jejich roli ve vašem karmickém učebním procesu.
 
Harmonizační účinky: nejlépe působí na psychosomatické úrovni, ale je prospěšný i pro buněčnou paměť. Vhodný na přecitlivělost, potíže s vylučováním, spálení sluncem, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, křeče a koliku.


         
Očista kamenů:  pod proudem vlažné vody
Dobíjení: kamenů:  na slunci
Astrologické znamení:  všechny znamení
Čakra:  5. čakra, 6. čakra
  Aquamarine3 Aquamarine4

,

 

Číst více..