❯ Krystaly  ❯  Náhrdelníky  ❯ 


Obsidián vločkový náhrdelník

kód: NHR422

skladem: 1

440


prohlédnout košík


<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><span style="font-size: 18pt; color: #ffcc00;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">N&aacute;hrdeln&iacute;k z vločkov&eacute;ho obsidi&aacute;nu</span></strong></span></div> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ffcc00;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">zap&iacute;n&aacute;n&iacute; je ze siln&yacute;ch neodymov&yacute;ch magnetů</span></strong></span></p> <table style="border: 1px solid #fcb102; text-align: right; width: 400px;" align="center"> <tbody style="text-align: left;"> <tr style="text-align: left;"> <td style="text-align: left; width: 60px;"> <div><span style="font-size: 10pt;"><strong>obvod / v&aacute;ha<br /></strong></span></div> </td> <td style="text-align: left; width: 120px;"> <div><strong><span style="font-size: 10pt;">46cm / 32g</span></strong></div> </td> </tr> <tr style="text-align: left;"> <td style="text-align: left;"> <div><span style="font-size: 10pt;"><strong>velikost kamenů</strong></span></div> </td> <td style="text-align: left;"> <div><span style="font-size: 10pt;"><strong>6mm, 8mm<br /></strong></span></div> </td> </tr> <tr style="text-align: left;"> <td style="text-align: left;" valign="top"> <div><span style="font-size: 10pt;"><strong>očista kamenů<br /></strong></span></div> </td> <td style="text-align: left;" valign="top"> <div><strong><span style="font-size: 10pt;">proudem vlažn&eacute; vody nebo přes noc v misce s vodou</span></strong></div> </td> </tr> <tr style="text-align: left;"> <td style="text-align: left;" valign="top"> <div><span style="font-size: 10pt;"><strong>nab&iacute;jen&iacute; kamenů<br /></strong></span></div> </td> <td style="text-align: left;" valign="top"> <div><strong><span style="font-size: 10pt;">r&aacute;no nebo navečer na př&iacute;m&eacute;m slunci</span></strong></div> </td> </tr> <tr style="text-align: left;"> <td style="text-align: left;" valign="top"> <div><span style="font-size: 10pt;"><strong>čakra<br /></strong></span></div> </td> <td style="text-align: left;" valign="top"> <div><a href="http://probud.se/index.php/krystaly/krystaly-cakry" target="_blank"><strong><span style="font-size: 10pt;">1. čakra - M&uacute;ladh&aacute;ra</span></strong></a></div> <div><a href="http://probud.se/index.php/krystaly/krystaly-cakry" target="_blank"><strong><span style="font-size: 10pt;">6. čakra - &Aacute;džňa</span></strong></a></div> </td> </tr> <tr style="text-align: left;"> <td style="text-align: left;" valign="top"> <div><span style="font-size: 10pt;"><strong>astrologick&eacute; znamen&iacute;<br /></strong></span></div> </td> <td style="text-align: left;" valign="top"> <div><a href="http://probud.se/index.php/krystaly/zvrokruh-a-krystalyyy" target="_blank"><strong><span style="font-size: 10pt;">&Scaron;t&iacute;r, Kozoroh, V&aacute;hy, Střelec</span></strong></a></div> </td> </tr> <tr style="text-align: left;"> <td style="text-align: left;" valign="top"> <div><span style="font-size: 10pt;"><strong>l&eacute;čebn&eacute; využit&iacute;</strong></span></div> </td> <td style="text-align: left;" valign="top"> <div><span style="font-size: 10pt;"><strong>k<span style="font-size: 10pt;">ostra, c&eacute;vy, krevn&iacute; oběh, n&iacute;zk&yacute; tlak, &scaron;patn&eacute; prokrvov&aacute;n&iacute; končetin, migr&eacute;ny, deprese, c</span></strong></span><span style="font-size: 10pt;"><strong>hr&aacute;n&iacute; před infekcemi, ať již virov&yacute;mi, bakteriov&yacute;mi nebo pl&iacute;sňov&yacute;mi, pom&aacute;h&aacute; snižovat žaludečn&iacute; pot&iacute;že a revmatick&eacute; bolesti, br&aacute;n&iacute; vzniku z&aacute;nětů a urychluje jejich l&eacute;čen&iacute;</strong></span></div> </td> </tr> <tr style="text-align: left;"> <td style="text-align: left;" valign="top"> <div><span style="font-size: 10pt;"><strong>duchovn&iacute; rovina</strong></span></div> </td> <td style="text-align: left;" valign="top"><span style="font-size: 10pt;"><strong>vyrovn&aacute;v&aacute; jin a jang, zav&aacute;d&iacute; do podvědom&iacute;, uzemňuje, ochraňuje, uv&aacute;d&iacute; mysl do spr&aacute;vn&eacute;ho nastaven&iacute;, upozorňuje na zakořeněn&eacute; vzorce chov&aacute;n&iacute;, usnadňuje meditaci, pom&aacute;h&aacute; při siln&eacute;m du&scaron;evn&iacute;m napět&iacute; </strong></span></td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> <div style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;">&nbsp;</div> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;">Vločkov&yacute; obsidi&aacute;n </span>: je ekvivalentem č&iacute;nsk&eacute;ho symbolu jin a jang, kter&yacute; představuje jednotu protikladů, kter&eacute; tvoř&iacute; život. Poch&aacute;z&iacute; ze žhav&eacute;ho nitra Země, sopečn&aacute; činnost jej vynesla na povrch. Stejně tak&eacute; působ&iacute;. Zav&aacute;d&iacute; n&aacute;s do na&scaron;ich vlastn&iacute;ch hloubek a vlastn&iacute;ho "podsvět&iacute;", vyn&aacute;&scaron;&iacute; je na povrch a čin&iacute; je vn&iacute;mateln&yacute;mi. Tento k&aacute;men n&aacute;s konfrontuje s původn&iacute; neprojevenou tvůrč&iacute; energi&iacute; a očistn&yacute;m ohněm a světlem nezn&aacute;m&yacute;ch hloubek nevědom&iacute; a v&scaron;ech nevyře&scaron;en&yacute;ch rozporů, jež byly odsunuty do podvědom&iacute;. Vibrace t&eacute;to ohnivě jasn&eacute; energie zemsk&eacute;ho nitra skr&yacute;v&aacute; nyn&iacute; obsidi&aacute;n ve sv&eacute; podstatě, kter&aacute; je stejně jako jeho barva symbolem Země a hmoty. Tak n&aacute;s spojuje se skryt&yacute;m světlem, z něhož vznikl zhu&scaron;těn&iacute;m ve&scaron;ker&yacute; život a hmota, a kter&eacute; d&aacute;l z&aacute;ř&iacute; v nejhlub&scaron;&iacute;m nitru v&scaron;ech lid&iacute; a věc&iacute;.</span></strong></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Po přiložen&iacute; na duchovn&iacute; čakru přin&aacute;&scaron;&iacute; vločkov&yacute; obsidi&aacute;n &uacute;levu, neboť uvede va&scaron;i mysl do spr&aacute;vn&eacute;ho nastaven&iacute;, aby dok&aacute;zala spr&aacute;vně vn&iacute;mat. Upozorňuje na zakořeněn&eacute; způsoby jedn&aacute;n&iacute;. Pouč&iacute; v&aacute;s o ceně, kterou jste zaplatili za chyby i &uacute;spěchy. Jedn&aacute; se o k&aacute;men zosobňuj&iacute;c&iacute; čistotu, zaji&scaron;ťuj&iacute;c&iacute; rovnov&aacute;hu mezi mysl&iacute;, tělem a duchem. Sněhov&aacute; vločka v&aacute;m pomůže rozpoznat &scaron;patn&eacute; my&scaron;lenky a oprostit se od nich. Současně umožňuje zbavit se chybn&yacute;ch způsobů uvažov&aacute;n&iacute;. Přin&aacute;&scaron;&iacute; klid a vnitřn&iacute; soustředěn&iacute;. S pomoc&iacute; tohoto obsidi&aacute;nu lze zes&iacute;lit izolaci a samotu a lze se tak sn&aacute;ze ponořit do meditace.</span></strong></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Obsahuje jemn&eacute; b&iacute;l&eacute; nebo &scaron;ed&eacute; krystalky křemene připom&iacute;naj&iacute;c&iacute; vločky sněhu.Spojuje tedy v sobě dobro i zlo, vněj&scaron;&iacute;&nbsp; i vnitřn&iacute; s&iacute;ly, světlo a tmu, dynamiku i klid. Propůjčuje s&iacute;lu a vytrvalost a uzemňuje bujn&eacute; představy. Umožňuje n&aacute;m rozlet, aniž bychom ztratili z obzoru zemi, už&iacute;vat radosti života, aniž bychom utrpěli ztr&aacute;tu. Zvl&aacute;&scaron;ť pom&aacute;h&aacute; při siln&eacute;m du&scaron;evn&iacute;m napět&iacute;, kter&eacute; vznik&aacute; při rozjezdu nov&yacute;ch aktivit a při strachu z něčeho nezn&aacute;m&eacute;ho.</strong></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">L&eacute;čebn&eacute; využit&iacute;:</span> působ&iacute; blahod&aacute;rně na c&eacute;vy a kostru. Zlep&scaron;uje krevn&iacute; oběh. Zvl&aacute;&scaron;ť &uacute;činn&yacute; je při n&iacute;zk&eacute;m krevn&iacute;m tlaku a &scaron;patn&eacute;m prokrvov&aacute;n&iacute; rukou a nohou.&nbsp; Použijte jej k ohř&aacute;t&iacute; promrzl&yacute;ch končetin, k zlep&scaron;en&iacute; rozostřen&eacute;ho viděn&iacute;, k uti&scaron;en&iacute; migr&eacute;n a zahn&aacute;n&iacute; hlubok&yacute;ch depres&iacute;. Odstran&iacute; bolest a z&aacute;roveň v&aacute;s nabije energi&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před infekcemi, ať již virov&yacute;mi, bakteriov&yacute;mi nebo pl&iacute;sňov&yacute;mi.</strong> <strong>Pom&aacute;h&aacute; snižovat žaludečn&iacute; pot&iacute;že a revmatick&eacute; bolesti. Br&aacute;n&iacute; vzniku různ&yacute;ch z&aacute;nětů a urychluje jejich l&eacute;čen&iacute;. </strong></span></span><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Přisp&iacute;v&aacute; k lep&scaron;&iacute;mu spalov&aacute;n&iacute; tuků a podpoř&iacute; zdravou regeneraci buněk a kůže.</span></span><br /></strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> <div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;"> <p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: x-small;">Poch&aacute;z&iacute; ze žhav&eacute;ho nitra Země, sopečn&aacute; činnost jej vynesla na povrch. Stejně tak&eacute; působ&iacute;. Zav&aacute;d&iacute; n&aacute;s do na&scaron;ich vlastn&iacute;ch hloubek a vlastn&iacute;ho "podsvět&iacute;", vyn&aacute;&scaron;&iacute; je na povrch a čin&iacute; je vn&iacute;mateln&yacute;mi. Tento vět&scaron;inou čern&yacute; k&aacute;men bez krystalick&eacute; struktury n&aacute;s konfrontuje s původn&iacute; neprojevenou tvůrč&iacute; energi&iacute; a očistn&yacute;m ohněm a světlem nezn&aacute;m&yacute;ch hloubek nevědom&iacute; a v&scaron;ech nevyře&scaron;en&yacute;ch rozporů, jež byly odsunuty do podvědom&iacute;. Vibrace t&eacute;to ohnivě jasn&eacute; energie zemsk&eacute;ho nitra skr&yacute;v&aacute; nyn&iacute; obsidi&aacute;n ve sv&eacute; podstatě, kter&aacute; je stejně jako jeho barva symbolem Země a hmoty. Tak n&aacute;s spojuje se skryt&yacute;m světlem, z něhož vznikl zhu&scaron;těn&iacute;m ve&scaron;ker&yacute; život a hmota, a kter&eacute; d&aacute;l z&aacute;ř&iacute; v nejhlub&scaron;&iacute;m nitru věcech lid&iacute; a věc&iacute;.</span></p> </div>

podobné produkty: